Blog

prowadzenie księgowości

Zasady prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów (w skrócie KPiR) jest najpopularniejszym sposobem prowadzenia ewidencji księgowej wśród małych przedsiębiorców. Jest to dokument (uzupełniany w formie papierowej lub elektronicznej), w którym zapisuje się wszystkie przychody osiągnięte w ramach prowadzenia działalności oraz powiązane z nią koszty.

Czytaj więcej...

obłsuga kadrowa

Elementy obsługi kadrowo-płacowej

Biura rachunkowe bardzo często oferują obsługę kadrowo-płacową, istotną usługę przeznaczoną dla firm, które zatrudniają pracowników. Odpowiednie zarządzanie związanymi z tym formalnościami, sporządzanie wymaganych dokumentów oraz wiele innych czynności, które muszą zostać wykonane przez pracodawcę, może być uciążliwe dla niejednego przedsiębiorcy. Z tego powodu duża ich liczba bardzo chętnie przekazuje ten obowiązek w ręce rzetelnego specjalisty o odpowiednim zasobie wiedzy. 

Czytaj więcej...

księgowość pełna

Kiedy należy przejść na pełną księgowość?

Do przejścia na pełną księgowość zobligowane są osoby, prowadzące spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo akcyjne. W przypadku spółek cywilnych, jawnych lub partnerskich przejście na pełną księgowość uzależnione będzie od tego, czy przychody netto w roku obrotowym osiągną więcej niż 5 293 440 zł. Sprawdź, na czym polega prowadzenie pełnej księgowości i jakie są jej zalety.

Czytaj więcej...

optymalizacja podatkowa

Na czym polega optymalizacja podatkowa?

W przeciwieństwie do oszustw podatkowych optymalizacja podatkowa to podejmowanie legalnych i zgodnych z prawem działań, mających na celu obniżenie podatków i w efekcie zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Optymalizację podatkową osiąga się głównie poprzez:

Czytaj więcej...

księgowość

Rola obsługi księgowej w prowadzeniu firmy

W prowadzeniu firmy lub przedsiębiorstwa obsługa księgowa odgrywa wielką rolę. Specjalne systemy umożliwiają przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie danych, związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Zapisy księgowe będą także cennym źródłem informacji, związanych ze zdolnościami płatniczymi firmy oraz ze źródłami jej finansowania. Więcej o roli księgowości oraz o tym, czy lepsza będzie księgowość, prowadzona samodzielnie, czy zlecona, przeczytasz w naszym wpisie.

Czytaj więcej...

biuro rachunkowe

Kryteria wyboru biura rachunkowego

Zlecenie księgowości biurowi rachunkowemu jest bardzo korzystnym rozwiązaniem. Dzięki powierzeniu finansów swojej firmy profesjonalistom będziesz mógł skupić się wyłącznie na prowadzeniu przedsiębiorstwa, reklamie i nawiązywaniu kontaktów handlowych. Ale jak wybrać dobre biuro? Podpowiadamy!

Czytaj więcej...

sprawozdanie finansowe

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na koniec roku obrotowego, na dzień bilansowy dla danej jednostki gospodarczej. Innym powodem stworzenia tego dokumentu może być konieczność zamknięcia ksiąg rachunkowych. Jego formę oraz treść ściśle określa Ustawa o rachunkowości. Sprawozdanie ma na celu przedstawienie sytuacji finansowej oraz finansowych wyników firmy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinno być wiarygodne, zrozumiałe, kompletne, porównywalne oraz terminowe i ciągłe. Jak je sporządzić?

Czytaj więcej...

księgi podatkowe

Rodzaje ksiąg podatkowych

Księgi podatkowe są jednym z podstawowych elementów prawidłowego postępowania podatkowego. Prowadzenie takich ksiąg jest obowiązkiem każdego podatnika, płatnika i inkasenta. Ich celem jest odzwierciedlenie rzeczywistego przebiegu zdarzeń, które skutkowały nałożeniem podatku o konkretnej wysokości. Aby należycie wypełnić obowiązek podatkowy, niezbędne jest prowadzenie ksiąg podatkowych, gdzie zapisuje się wszystkie działania oraz fakty związane z danym podmiotem podatkowym.

Czytaj więcej...

ewidencja podatkowa

Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej 

W Polsce istnieje obowiązek rejestrowania wszelkich podejmowanych działań gospodarczych, a co za tym idzie, nakłada się na ich właścicieli obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej. Ewidencja ta jest dokumentacją, która pozwala bardzo precyzyjnie ustalić jakie obciążenia fiskalne względem państwa ma dany podmiot gospodarczy. W momencie rejestrowania działalności gospodarczej mamy do wyboru różne formy opodatkowania i to od nich zależy późniejszy rodzaj prowadzonej ewidencji podatkowej.

Czytaj więcej...