Obsługa księgowa w kompleksowym zakresie

Każdy, kto kiedykolwiek prowadził własną firmę, wie, jak ważna jest profesjonalna obsługa księgowa. Można bez cienia wątpliwości powiedzieć, że stanowi ona jeden z najważniejszych filarów sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Dlatego tak istotne jest, aby zadania w tym zakresie powierzyć doświadczonym specjalistom.

Profesjonaliści z KBR Księga z Katowic mają odpowiednie kompetencje oraz rozległą i nieustannie aktualizowaną wiedzę fachową. To właśnie stałe aktualizowanie informacji stanowi podstawę do świadczenia usług księgowych na wysokim poziomie. Przepisy podlegają zmianom, które bezpośrednio wpływają na sposób działania przedsiębiorstw. Współpracując z fachowcami, mają Państwo pewność, że żaden zapis w prawie podatkowym lub rachunkowym Was nie ominie. Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ, jak wiadomo, nieznajomość przepisów nie stanowi okoliczności łagodzącej w razie ich nieprzestrzegania. Zlecając nam obsługę księgową Waszej firmy lub organizacji, mają Państwo gwarancję, że powierzają kwestie rachunkowe i podatkowe w ręce specjalistów w swojej dziedzinie.

Niezwykle ważne jest również indywidualne podejście pracowników do spraw konkretnej firmy. Każdy podmiot jest inny i wymaga podjęcia nieco innych działań. Dzięki temu można dostrzec zagrożenia i możliwości, które nie zostałyby zauważone w sytuacji, w której klient byłby traktowany schematycznie. Na wygodę współpracy z nami ma również wpływ odpowiedni obieg dokumentów i przepływ informacji realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

KBR Księga oferuje obsługę księgową najwyższej jakości, czego dowodem jest szerokie grono zadowolonych klientów, którzy podjęli z nami współpracę na przestrzeni ponad 20 lat.

KBR Księga – zakres usług

Oferujemy klientom obsługę księgową ich przedsiębiorstw i organizacji. Zakres usług jest bardzo szeroki i może zostać dopasowany do konkretnych potrzeb. Zapewniamy pomoc firmom zobowiązanym do prowadzenia pełnej księgowości, a także tym, które rozliczają się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego. Dodatkowo możemy wykonać dla Państwa analizy ekonomiczno-finansowe i pomóc w optymalizacji podatkowej. W zakres usług wchodzi także sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz wszelkich innych wymaganych prawem rozliczeń z urzędami.

Działamy kompleksowo, zapewniając szeroki zakres obsługi księgowej dla różnego typu podmiotów gospodarczych.

Pełna lista oferowanych przez nas usług księgowych obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych,
 • sprawozdawczość podatkowa, GUS, PFRON i inne,
 • raportowanie wyników finansowych,
 • doradztwo finansowe,
 • ocena systemów finansowo-księgowych, prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu kontroli
 • wewnętrznej, prawidłowości inwentaryzacji,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wartości firmy,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo w zakresie organizacji systemu rachunkowości,
 • usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem każdej z usług. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

 

uslugi ksiegowe

Formy prowadzenia ewidencji podatkowej

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania na rzecz państwa podatków z tytułu osiągniętych dochodów. Dlatego, jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, należy wybrać formę opodatkowania. Decyduje to bowiem o sposobie prowadzenia ewidencji podatkowej, która pozwala ustalić wysokość obciążeń podatkowych firmy w danym roku. Warto jednak przy tym podkreślić, że wybór sposobu opodatkowania nie jest jednak ostateczny i może zostać zmieniony na kolejny rok podatkowy. Wybór jednej z opcji zawsze powinien być dobrze przemyślany i uwzględniać specyfikę działalności. W razie wątpliwości warto w tej kwestii zasięgnąć opinii specjalisty.

Ewidencja podatkowa może być prowadzona w formie pełnej lub uproszczonej. Do prowadzenia pierwszej z nich, czyli ksiąg rachunkowych, zobowiązane są spółki kapitałowe, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Spółki osobowe i osoby fizyczne muszą zaś prowadzić księgi handlowe w przypadku, gdy w poprzednim roku obrotowym ich przychody netto związane z działalnością wyniosły równowartość 2 milionów euro.

Formy uproszczone ewidencji podatkowej obejmują:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (według skali progresywnej lub podatku liniowego),
 • formy zryczałtowane – karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór pomiędzy uproszczonymi formami prowadzenia ewidencji opodatkowania przysługuje wyłącznie małym i średnim firmom.

Pozostałe obowiązki przedsiębiorcy wynikają bezpośrednio ze specyfiki działalności, jaką prowadzi. Przepisy obligują go do:

 • prowadzenia rejestrów VAT,
 • ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego, używanego w firmie,
 • ewidencji wyposażenia o wartości powyżej 1,5 tys. zł,
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 3,5 tys. zł.,
 • składania deklaracji podatkowych,
 • przechowywania dokumentów podatkowych przez co najmniej 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie roczne za dany rok podatkowy.

 We wszystkim tych działaniach może pomóc biuro zajmujące się obsługą księgową. Zapraszamy.

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe, czyli tak zwana pełna księgowość, służą do ewidencjonowania operacji gospodarczych firmy. Zawarte w nich informacje stanowią istotne źródło wiedzy o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Księgi może prowadzić księgowy firmy lub zewnętrzny podmiot uprawniony do prowadzenia księgowości. Mogą mieć one formę papierową lub elektroniczną (prowadzone są wówczas w odpowiednim programie komputerowym).

Niezależnie od tego, na jaką wersję ksiąg zdecyduje się przedsiębiorca, musi on zadbać o poprawność zawartych w nich danych i ich zgodność ze stanem faktycznym. Dlatego też wszystkie zapisy w księgach muszą mieć potwierdzenie w dołączonej dokumentacji. W księgach rachunkowych powinny się znaleźć informacje o przychodach, wydatkach, kosztach wynagrodzeń pracowników, zobowiązaniach kredytowych oraz opłacanych czynszach.

Warto podkreślić, że samodzielne prowadzenie ksiąg handlowych jest bardzo czasochłonne i skomplikowane. W takiej sytuacji usługi księgowe świadczone przez profesjonalistów są niemal koniecznością.

 

Księgi przychodów i rozchodów

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów to rodzaj ewidencji, w której księguje się przychody i wydatki przedsiębiorstwa. Na podstawie danych umieszczonych w KPiR obliczany jest podatek dochodowy. Dowody księgowe uwzględniane w ewidencji to m.in. faktury i rachunki.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w prowadzeniu KPiR, zachęcamy do skorzystania z naszych usług księgowych.

 

Karta podatkowa

Karta podatkowa należy do najprostszych form opodatkowania firm. Niezależnie od wysokości osiąganych dochodów przedsiębiorca, który się na nią zdecyduje, płaci stałą kwotę podatku, określoną z góry przez urząd skarbowy na podstawie takich kryteriów jak wielkość firmy i rodzaj prowadzonej działalności. Zaletą takiego rodzaju opodatkowania jest brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie zawsze jednak jest to najlepsze z dostępnych rozwiązań, nawet w przypadku bardzo ograniczonego zakresu prowadzonej działalności.

Kartę podatkową mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy zajmują się m.in. handlem detalicznym wyrobami spożywczymi, świadczeniem usług weterynaryjnych i medycznych, prowadzeniem lokali gastronomicznych, czy udzielaniem korepetycji. Z opcji tej mogą skorzystać też podmioty działające w branżach rozrywkowej i transportowej. Aby móc rozliczać się kartą podatkową należy jednak także zachować limit zatrudnionych pracowników na poziomie określonym dla danej branży.

 

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form uproszczonej księgowania, która polega na wpłacaniu stałej stawki podatkowej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wyboru tego rozwiązania należy prowadzić tylko ewidencję przychodów, co może stanowić pewne ułatwienie w prowadzeniu rejestrów finansowych firmy.

Do zalet ryczałtu ewidencjonowanego można także zaliczyć stosunkowo niskie stawki podatku oraz opcję rozliczania się w okresach kwartalnych. Minusem tego rozwiązania jest brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Wybór ryczałtu sprawia także, że podatnik nie może rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem lub skorzystać z ulgi na dziecko. Taka forma opodatkowania zyskała sporą popularność z racji wejścia w życie Nowego Polskiego Ładu, zawsze jednak warto dobrze rozważyć wszystkie wady i zalety takiego rozwiązania.

Co nas wyróżnia

Doświadczenie

20 LAT DOŚWIADCZENIA

Wysoka jakość

WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG

Szybkość realizacji

ZAUFANIE KLIENTÓW

Przystępne ceny

TERMINOWOŚĆ

nowoczesność

NOWOCZEŚNOŚĆ

zespol

NASZ ZESPÓŁ