Kiedy należy przejść na pełną księgowość?

Do przejścia na pełną księgowość zobligowane są osoby, prowadzące spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo akcyjne. W przypadku spółek cywilnych, jawnych lub partnerskich przejście na pełną księgowość uzależnione będzie od tego, czy przychody netto w roku obrotowym osiągną więcej niż 5 293 440 zł. Sprawdź, na czym polega prowadzenie pełnej księgowości i jakie są jej zalety.

 

Czym jest pełna księgowość?

Pełna księgowość polega na prowadzeniu w sposób terminowy, skrupulatny, bieżący i dokładny księgi rachunkowej. Księga składa się z

  • dziennika,
  • księgi głównej,
  • księgi pomocniczej,
  • zestawień obrotów,
  • sald kont księgi głównej,
  • sald kont ksiąg pomocniczych,
  • inwentarza.

Księga rachunkowa podzielona jest na rubryki analityczne oraz syntetyczne, niezbędne do ewidencjonowania wszystkich zdarzeń księgowych i ruchów finansowych. Dzięki zapisywanym w dzienniku dokonywanym operacjom finansowym pełna księgowość odzwierciedla rzeczywistą kondycję przedsiębiorstwa. W inwentarzu natomiast zestawia się pasywy i aktywy przedsiębiorstwa.

 

Jakie są zalety prowadzenia pełnej księgowości?

Prowadzenie pełnej księgowości jest jedną z korzystniejszych form działań księgowych. Zlecając ją naszemu biurowi rachunkowemu zyskasz kompleksową wiedzę na temat przepływów środków finansowych w twojej firmie, co przełoży się na pełny obraz jej kondycji gospodarczej. Znając kondycję swojego przedsiębiorstwa, będziesz w stanie należycie zarządzać funduszami i podejmować właściwe decyzje strategiczne.

Prowadzenie pełnej księgowości pozwala nie przeoczyć żadnej transakcji i zachować pełną kontrolę nad finansami firmy. Nasi wysoko wykwalifikowani księgowi poprowadzą pełną księgowość twojej firmy w należyty, skrupulatny i dokładny sposób. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. W naszej ofercie posiadamy również obsługę kadr i płac, czynności rewizji finansowej, doradztwo oraz dokonywanie wycen i przeprowadzanie analiz.