OBSŁUGA KSIĘGOWA - KATOWICE

Każdy, kto kiedykolwiek prowadził własną firmę, wie, jak ważna jest profesjonalna obsługa księgowa. Można bez cienia wątpliwości powiedzieć, że księgowość stanowi jeden z najważniejszych filarów sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Dlatego tak istotne jest, aby zadania związane z księgowością powierzyć doświadczonym specjalistom.

Profesjonaliści z KBR Księga z Katowic, posiadają odpowiednie kompetencje oraz rozległą i nieustannie aktualizowaną wiedzę fachową. Niezwykle ważne jest również indywidualne podejście naszego biura księgowego do spraw konkretnej firmy. Pozwala ono dostrzec zagrożenia i możliwości, które nie zostałyby zauważone w sytuacji, w której klient byłby traktowany schematycznie. Na wygodę współpracy ma również wpływ odpowiedni obieg dokumentów i przepływ informacji realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

KBR Księga oferuje obsługę księgową najwyższej jakości, czego dowodem jest szerokie grono zadowolonych klientów pozyskanych do współpracy na przestrzeni ponad 20 lat.

KBR Księga - zakres usług

Oferujemy naszym klientom obsługę księgową ich przedsiębiorstw. Zapewniamy pomoc w tym zakresie firmom zobowiązanym do prowadzenia pełnej księgowości, a także tym, które rozliczają się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego. Dodatkowo możemy wykonać dla nich analizy ekonomiczno-finansowe i pomóc w optymalizacji podatkowej. W zakres naszych usług wchodzi także sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz wszelkich innych wymaganych prawem rozliczeń z urzędami.

Pełna lista oferowanych przez nas usług obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych,
 • sprawozdawczość podatkowa, GUS, PFRON i inne,
 • raportowanie wyników finansowych,
 • doradztwo finansowe,
 • ocena systemów finansowo-księgowych, prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, systemu kontroli wewnętrznej, prawidłowości inwentaryzacji,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wartości firmy,
 • doradztwo podatkowe,
 • doradztwo w zakresie organizacji systemu rachunkowości,
 • usługi szkoleniowe w zakresie rachunkowości.

 

uslugi ksiegowe

Formy prowadzenia ewidencji podatkowej

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia na rzecz państwa podatków z tytułu osiągniętych dochodów. Dlatego, jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej należy wybrać formę opodatkowania. Decyduje to bowiem o sposobie prowadzenia ewidencji podatkowej, która pozwala ustalić wysokość obciążeń podatkowych firmy w danym roku. Warto jednak przy tym podkreślić, że wybór sposobu opodatkowania nie jest jednak ostateczny i może zostać zmieniony na kolejny rok podatkowy.

Ewidencja podatkowa może być prowadzona w formie pełnej lub uproszczonej. Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są spółki kapitałowe, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Spółki osobowe i osoby fizyczne muszą zaś prowadzić księgi handlowe w przypadku, gdy w poprzednim roku obrotowym ich przychody netto związane z działalnością wyniosły równowartość 2 milionów euro.

Formy uproszczone ewidencji podatkowej obejmują:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (według skali progresywnej lub podatku liniowego),
 • formy zryczałtowane – karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Wybór pomiędzy uproszczonymi formami prowadzenia ewidencji opodatkowania przysługuje wyłącznie małym i średnim firmom.

Pozostałe obowiązki księgowe przedsiębiorcy wynikają bezpośrednio ze specyfiki działalności, jaką prowadzi. Przepisy obligują go do:

 • prowadzenia rejestrów VAT,
 • ewidencji przebiegu pojazdu prywatnego, używanego w firmie,
 • ewidencji wyposażenia o wartości powyżej 1,5 tys. zł,
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości 3,5 tys. zł.,
 • składania deklaracji podatkowych,
 • przechowywania dokumentów podatkowych przez co najmniej 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie roczne za dany rok podatkowy.

 

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe służą do ewidencjonowania operacji gospodarczych firmy. Zawarte w nich informacje stanowią istotne źródło wiedzy o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Księgi może prowadzić księgowy firmy lub zewnętrzny podmiot uprawniony do prowadzenia księgowości. Księgi mogą mieć formę papierową lub elektroniczną (prowadzone są wówczas w odpowiednim programie komputerowym). Niezależnie od tego, na jaką wersję ksiąg zdecyduje się przedsiębiorca, musi on zadbać o poprawność zawartych w nich danych i ich zgodność ze stanem faktycznym. Dlatego też wszystkie zapisy w księgach muszą mieć potwierdzenie w dołączonej dokumentacji. W księgach rachunkowych powinny się znaleźć informacje o przychodach, wydatkach, kosztach wynagrodzeń pracowników, zobowiązaniach kredytowych oraz opłacanych czynszach.

 

Księgi przychodów i rozchodów

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów to rodzaj ewidencji, w której księguje się przychody i wydatki przedsiębiorstwa. Na podstawie danych umieszczonych w KPiR obliczany jest podatek dochodowy. Dowody księgowe uwzględniane w ewidencji to m.in. faktury i rachunki.

 

Karta podatkowa

Karta podatkowa należy do najprostszych form opodatkowania firm. Niezależnie od wysokości osiąganych dochodów przedsiębiorca, który się na nią zdecyduje, płaci stałą kwotę podatku, określoną z góry przez urząd skarbowy na podstawie takich kryteriów jak wielkość firmy i rodzaj prowadzonej działalności. Zaletą takiego rodzaju opodatkowania jest brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kartę podatkową mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy zajmują się m.in. handlem detalicznym wyrobami spożywczymi, świadczeniem usług weterynaryjnych i medycznych, prowadzeniem lokali gastronomicznych, czy udzielaniem korepetycji. Z opcji tej mogą skorzystać też podmioty działające w branżach rozrywkowej i transportowej. Aby móc rozliczać się kartą podatkową należy jednak także zachować limit zatrudnionych pracowników na poziomie określonym dla danej branży.

 

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form uproszczonej księgowości, która polega na wpłacaniu stałej stawki podatkowej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wyboru tego rozwiązania należy prowadzić tylko ewidencję przychodów, co może stanowić pewne ułatwienie w prowadzeniu księgowości firmy. Do zalet ryczałtu ewidencjonowanego można także zaliczyć stosunkowo niskie stawki podatku oraz opcję rozliczania się w okresach kwartalnych. Minusem tego rozwiązania jest brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. Wybór ryczałtu sprawia także, że podatnik nie może rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem lub skorzystać z ulgi na dziecko.

Co nas wyróżnia

Doświadczenie

20 LAT DOŚWIADCZENIA

Wysoka jakość

WYSOKA JAKOŚĆ USŁUG

Szybkość realizacji

ZAUFANIE KLIENTÓW

Przystępne ceny

TERMINOWOŚĆ

nowoczesność

NOWOCZEŚNOŚĆ

zespol

NASZ ZESPÓŁ