Na czym polega optymalizacja podatkowa?

W przeciwieństwie do oszustw podatkowych optymalizacja podatkowa to podejmowanie legalnych i zgodnych z prawem działań, mających na celu obniżenie podatków i w efekcie zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Optymalizację podatkową osiąga się głównie poprzez:

  • odpowiednie zarządzanie kosztami w firmie,
  • amortyzację sprzętu,
  • kwartalne rozliczanie podatków,
  • wykorzystanie ulg i zwolnień podatkowych,
  • zastosowanie zróżnicowanych form prawnych,
  • restrukturyzację.

Przyjrzyjmy się bliżej, na czym polega optymalizacja podatkowa.

 

Trzy obszary legalnej optymalizacji podatkowej

Legalna optymalizacja podatkowa obejmuje trzy obszary: planowanie podatkowe, unikanie opodatkowania oraz planowanie podatkowe. Planowanie podatkowe dostosowane jest do rodzaju działalności, prowadzonej przez dane przedsiębiorstwo i obejmuje główne minimalizację podatków, eliminowanie zbędnego ryzyka oraz stabilizację finansów firmy.

Oszczędzanie podatkowe pomoże obniżyć podatki w granicach prawa podatkowego, na przykład, u małego podatnika, poprzez przesunięcie terminu zapłaty podatku.

Ostatnia forma optymalizacji podatkowej to legalne unikanie opodatkowania, takie jak na przykład korzystanie z ulg i zwolnień. Ponieważ, zwłaszcza w ostatniej formie prowadzenia optymalizacji podatkowej, niezbędna jest znajomość prawa, zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego w Katowicach. Zaplanujemy zgodne z prawem działania, które przyczynią się do wzrostu zysków twojego przedsiębiorstwa.

 

Przykłady legalnej optymalizacji podatkowej

Optymalizacja podatkowa to zatem między innymi zastosowanie zróżnicowanych form prawnych podczas tworzenia przedsiębiorstwa. Podatki skutecznie obniży prowadzenie działalności prowadzenie działalności w formie spółki osobowej zamiast kapitałowej, tworzenie zagranicznych spółek holdingowych, podatkowych grup kapitałowych oraz działanie w specjalnej strefie ekonomicznej. Restrukturyzacja i połączenie spółek również przyczyni się do obniżenia podatku.

Podatek dochodowy z kolei zmniejszy łączenie źródeł przychodu, amortyzacja, uproszczone zaliczki na podatek dochodowy oraz dostosowanie formy opodatkowania do rodzaju prowadzonej działalności.

Optymalizacja podatkowa dotyczyć może także podatku VAT. Jeśli firma nie przekroczyła limitu 150 000 złotych netto obrotu, wówczas można starać się o zwolnienie podmiotowe z VAT. Można również obniżyć podatek należny z tytułu wierzytelności nieściągalnych, a także rozliczać się z podatku VAT w sposób kwartalny.

Na końcu warto zaznaczyć, że legalna optymalizacja podatkowa nie jest tym samym, co uchylenie się od opodatkowania, które jest działaniem zabronionym i karanym. Oszustwa podatkowe polegają bowiem na nielegalne zmniejszaniu obciążeń podatkowych lub ich eliminowaniu, ze szkodą dla Skarbu Państwa. Przykładem uchylenia się od opodatkowania będzie niewykazanie części dochodów, nierzetelnie prowadzenie księgowości czy jawne niepłacenie podatków.