Rola obsługi księgowej w prowadzeniu firmy

W prowadzeniu firmy lub przedsiębiorstwa obsługa księgowa odgrywa wielką rolę. Specjalne systemy umożliwiają przetwarzanie, gromadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie danych, związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Zapisy księgowe będą także cennym źródłem informacji, związanych ze zdolnościami płatniczymi firmy oraz ze źródłami jej finansowania. Więcej o roli księgowości oraz o tym, czy lepsza będzie księgowość, prowadzona samodzielnie, czy zlecona, przeczytasz w naszym wpisie.

 

Jaka rolę odgrywa obsługa księgowa w prowadzeniu firmy?

Księgowość stanowi skomplikowany systemem ewidencji przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa, mający na celu liczbowe ujęcie nie tylko środków finansowych, lecz również gospodarczych. W ramach obsługi księgowej zatem prowadzone są między innymi księgi rachunkowe, wyceniane są aktywa i pasywa, a także tworzone są zestawy obrotów oraz sald. Do obowiązków przedstawicieli działu księgowości należeć będzie także:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • dekretowanie oraz księgowanie dokumentów,
  • prowadzenie ewidencji księgowych.

Dzięki poprawnie prowadzonej księgowości prawidłowo obliczone zostaną zobowiązania podatkowe. Rolą księgowości jest także współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy i GUSem. Wyróżnia się dwa sposoby prowadzenia księgowości. Można stworzyć w firmie osobny dział księgowy lub oddać księgowość w ręce zewnętrznego, profesjonalnego biura rachunkowego. Dlaczego drugie rozwiązanie jest korzystniejsze?

Dlaczego warto zdecydować się na księgowość zewnętrzną?

Przede wszystkim decydując się na usługi naszego biura rachunkowego będziesz mieć pewność, że wyeliminujesz ryzyko błędu w rozliczeniach z organami państwa, a także, że dokumentacja księgowa będzie prowadzona prawidłowo. Nasze biuro podejmie się  między innymi księgowania dokumentów, rozliczania podatków, prowadzenia ksiąg rozchodów i przychodów oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Doradzimy najkorzystniejsze rozwiązania oraz pomożemy zoptymalizować koszty prowadzenia firmy. Co więcej, oddanie obsługi księgowej w ręce profesjonalnego biura rachunkowego pozwoli ci w pełni skoncentrować się na prowadzeniu firmy oraz na planowaniu działaniach marketingowych. Wsparcie profesjonalistów zaoszczędzi twój cenny czas, który musiałbyś spędzić na dokształcaniu się i śledzeniu ciągle zmieniających się przepisów podatkowych.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług zarówno dużych przedsiębiorców, jak i małe, rodzinne firmy.